Upravljanje kakovosti

Od prve certifikacije sistema upravljanja kakovosti po standardu ISO 9001 v Krašu leta 1997 je minilo že polnih dvajset let. Na podlagi dobro uveljavljenega in ohranjenega dokumentiranega sistema kakovosti smo v tem obdobju nadgrajevali sistem v skladu s smernicami in zahtevami kupcev in zvestih potrošnikov.

V okviru sprejetih smernic politik kakovosti, okoljske politike in politike energetske učinkovitosti opredeljujemo poslovne cilje in jih nenehno spremljamo, merimo in analiziramo. Sistem neprestano nadzorujemo in preverjamo z načrti samokontrole, notranje presoje, presoje pri dobaviteljih, preverjanja in ocenjevanja zunanjih neodvisnih certifikacijskih organov in, občasno, stalnih ali potencialnih kupcev.

Z izpolnitvijo zahteve po kakovosti, zdravstveni ustreznosti in varnosti hrane ter zahtevah za zaščito okolja je Kraš zgradil integriran sistem upravljanja, ki vključuje standarde: ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer in halal.

Zadovoljstvo potrošnikov

Od leta 2011 v sodelovanju z neodvisno zunanjo raziskovalno agencijo IPSOS PULS raziskujemo zadovoljstvo potrošnikov na reprezentativnem vzorcu tisoč gospodinjstev. Indeks zadovoljstva potrošnikov, dosežen v letu 2016, je 85,37. 

V opazovanem obdobju, od leta 2012 do 2016, je indeks zadovoljstva potrošnikov na visoki ravni in je okoli 86.

Dokumenti
Politika kvalitete_Kraš d.d. docx 65.2 kB
Quality policy_Kraš d.d. doc 253.0 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Halal certifikat Kraš - eng pdf 509.8 kB
Popis halal proizvoda - Kraš d.d. pdf 700.4 kB
Kraš IFS certifikat 2017. pdf 89.6 kB
Kosher certifikat pdf 344.3 kB
ISO 9001 certifikat_hrv pdf 1002.3 kB
ISO 9001 certifikat_eng pdf 1000.7 kB
ISO14001 certifikat_hrv pdf 502.5 kB
ISO14001 certificate_eng pdf 511.5 kB